PAP emballage & display er FSC®-certifceret

FSC® (Forest Stewardship Council®) har til formål at fremme miljømæssigt, socialt og økonomisk forsvarlig drift af skovbrugene.
God skovdrift sikrer, at træfældningen opretholder skovens biologiske mangfoldighed, produktivitet og økologiske processer.
Dette sker blandt andet med udgangspunkt i følgende principper:

  • Der fældes ikke mere træ end skovene kan nå at reproducere.
  • Truede træsorter og udsatte områder bevares.
  • Vandløb, jordbund og sårbare økosystemer beskyttes.
  • Dyr og planteliv beskyttes.
  • Arbejderne får ordentlig løn, uddannelse og adgang til sikkerhedsudstyr.
  • Oprindelige folks rettigheder til skovene respekteres.

FSC®-mærket er en garanti for, at certificerede skove bliver drevet bæredygtigt, hvilket blandt andet medfører at træerne fældes på en skånsom måde
og over et bredt område, så skovdækket er nogenlunde konstant. FSC® er den eneste globale mærkningsordning, der har bred opbakning fra bl.a. WWF, Greenpeace og Verdens Skove.

For at kunne sætte FSC®-mærket på tryksagen skal PAP emballage & display være omfattet af sporbarhedscertificeringen i henhold til FSC®’s standarder.

Der udføres årlige uafhængige kontrolbesøg, og det kontrolleres at PAP emballage & display:

  • har opbygget og implementeret en sporbarhedsprocedure med angivelse af ansvarsfordeling og en plan for uddannelse af medarbejdere
  • har dokumentation for køb og salg af FSC®-certificered råvarer og produkter
  • sikrer at al anvendelse af FSC®-logo og varemærker sker ifølge gældende retningslinjer

Standarden for FSC® findes på FSC®’s hjemmeside – www.fsc.org

PAP emballage & display er FSC-certificeret

Spørg efter vores FSC®-certificerede produkter

Udvalgte referencer

3-stjernet fra Atria
Rodalon fra Brenntag Nordic
Earth Control fra Systemfrugt